תוצאות חיפוש: קיץ בחיפה: טאי צ'י

סיורים וספורט

יוני 2018
24.0619:00יום א' 19:0024.06
חוף נאות קריית חיים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
25.0619:00יום ב' 19:0025.06
בת גלים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
27.0619:00יום ד' 19:0027.06
חוף דדו

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
27.0610:00יום ד' 10:0027.06
גן הכט - אודיטוריום

קיץ בחיפה: טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
יולי 2018
01.0719:00יום א' 19:0001.07
חוף נאות קריית חיים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
02.0719:00יום ב' 19:0002.07
בת גלים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
04.0710:00יום ד' 10:0004.07
גן הכט - אודיטוריום

קיץ בחיפה: טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
04.0719:00יום ד' 19:0004.07
חוף דדו

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
08.0719:00יום א' 19:0008.07
חוף נאות קריית חיים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
09.0719:00יום ב' 19:0009.07
בת גלים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
11.0710:00יום ד' 10:0011.07
גן הכט - אודיטוריום

קיץ בחיפה: טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
11.0719:00יום ד' 19:0011.07
חוף דדו

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
15.0719:00יום א' 19:0015.07
חוף נאות קריית חיים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
16.0719:00יום ב' 19:0016.07
בת גלים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
18.0710:00יום ד' 10:0018.07
גן הכט - אודיטוריום

קיץ בחיפה: טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
18.0719:00יום ד' 19:0018.07
חוף דדו

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
22.0719:00יום א' 19:0022.07
חוף נאות קריית חיים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
23.0719:00יום ב' 19:0023.07
בת גלים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
25.0710:00יום ד' 10:0025.07
גן הכט - אודיטוריום

קיץ בחיפה: טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
25.0719:00יום ד' 19:0025.07
חוף דדו

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
29.0719:00יום א' 19:0029.07
חוף נאות קריית חיים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
30.0719:00יום ב' 19:0030.07
בת גלים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
אוגוסט 2018
01.0819:00יום ד' 19:0001.08
חוף דדו

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
01.0810:00יום ד' 10:0001.08
גן הכט - אודיטוריום

קיץ בחיפה: טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
05.0819:00יום א' 19:0005.08
חוף נאות קריית חיים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
06.0819:00יום ב' 19:0006.08
בת גלים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
08.0810:00יום ד' 10:0008.08
גן הכט - אודיטוריום

קיץ בחיפה: טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
08.0819:00יום ד' 19:0008.08
חוף דדו

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
12.0819:00יום א' 19:0012.08
חוף נאות קריית חיים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
13.0819:00יום ב' 19:0013.08
בת גלים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
15.0819:00יום ד' 19:0015.08
חוף דדו

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
15.0810:00יום ד' 10:0015.08
גן הכט - אודיטוריום

קיץ בחיפה: טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
19.0819:00יום א' 19:0019.08
חוף נאות קריית חיים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
20.0819:00יום ב' 19:0020.08
בת גלים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
22.0819:00יום ד' 19:0022.08
חוף דדו

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
22.0810:00יום ד' 10:0022.08
גן הכט - אודיטוריום

קיץ בחיפה: טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
26.0819:00יום א' 19:0026.08
חוף נאות קריית חיים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
27.0819:00יום ב' 19:0027.08
בת גלים

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
29.0810:00יום ד' 10:0029.08
גן הכט - אודיטוריום

קיץ בחיפה: טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
29.0819:00יום ד' 19:0029.08
חוף דדו

קיץ בחיפה: טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!