תוצאות חיפוש: קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

ילדים

יוני 2018
26.0616:30יום ג' 16:3026.06
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
28.0616:30יום ה' 16:3028.06
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
יולי 2018
03.0716:30יום ג' 16:3003.07
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
05.0716:30יום ה' 16:3005.07
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
10.0716:30יום ג' 16:3010.07
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
12.0716:30יום ה' 16:3012.07
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
17.0716:30יום ג' 16:3017.07
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
19.0716:30יום ה' 16:3019.07
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
24.0716:30יום ג' 16:3024.07
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
26.0716:30יום ה' 16:3026.07
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
31.0716:30יום ג' 16:3031.07
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
אוגוסט 2018
02.0816:30יום ה' 16:3002.08
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
07.0816:30יום ג' 16:3007.08
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
09.0816:30יום ה' 16:3009.08
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
14.0816:30יום ג' 16:3014.08
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
16.0816:30יום ה' 16:3016.08
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
21.0816:30יום ג' 16:3021.08
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
23.0816:30יום ה' 16:3023.08
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
28.0816:30יום ג' 16:3028.08
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!
30.0816:30יום ה' 16:3030.08
הבית הירוק - שלוחת מתנ"ס נווה יוסף

קיץ בחיפה: משחקייה לילדים בבית הירוק נווה יוסף

חינם
אירוע חם!