תוצאות חיפוש: תערוכת ציורים: דפנה בנעד

אומנות ותערוכות

יולי 2018
16.0710:00יום ב' 10:0016.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!
17.0710:00יום ג' 10:0017.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!
18.0710:00יום ד' 10:0018.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!
19.0710:00יום ה' 10:0019.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!
22.0710:00יום א' 10:0022.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!
23.0710:00יום ב' 10:0023.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!
24.0710:00יום ג' 10:0024.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!
25.0710:00יום ד' 10:0025.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!
26.0710:00יום ה' 10:0026.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!
29.0710:00יום א' 10:0029.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!
30.0710:00יום ב' 10:0030.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!
31.0710:00יום ג' 10:0031.07
מרכז קסטרא חיפה

תערוכת ציורים: דפנה בנעד

חינם
אירוע חם!