תוצאות חיפוש: הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

הרצאות

אוגוסט 2017
05.0811:00יום ש' 11:0005.08
מוזיאון מאנה כץ

הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

₪35
אירוע חם!
19.0811:00יום ש' 11:0019.08
מוזיאון מאנה כץ

הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

₪35
אירוע חם!
26.0811:00יום ש' 11:0026.08
מוזיאון מאנה כץ

הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

₪35
אירוע חם!
ספטמבר 2017
02.0911:00יום ש' 11:0002.09
מוזיאון מאנה כץ

הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

₪35
אירוע חם!
23.0911:00יום ש' 11:0023.09
מוזיאון מאנה כץ

הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

₪35
אירוע חם!
אוקטובר 2017
07.1011:00יום ש' 11:0007.10
מוזיאון מאנה כץ

הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

₪35
אירוע חם!
21.1011:00יום ש' 11:0021.10
מוזיאון מאנה כץ

הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

₪35
אירוע חם!
נובמבר 2017
04.1111:00יום ש' 11:0004.11
מוזיאון מאנה כץ

הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

₪35
אירוע חם!
25.1111:00יום ש' 11:0025.11
מוזיאון מאנה כץ

הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

₪35
אירוע חם!
דצמבר 2017
02.1211:00יום ש' 11:0002.12
מוזיאון מאנה כץ

הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

₪35
אירוע חם!
23.1211:00יום ש' 11:0023.12
מוזיאון מאנה כץ

הדרכה בתערוכה: פיסול פמיניסטי בישראל

₪35
אירוע חם!