תוצאות חיפוש: הליכה מודרכת

סיורים וספורט

אוקטובר 2017
22.1009:00יום א' 09:0022.10
עופר גרנד קניון

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
23.1018:00יום ב' 18:0023.10
גן הבנים רוממה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
24.1009:00יום ג' 09:0024.10
קניון עזריאלי חיפה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
29.1009:00יום א' 09:0029.10
עופר גרנד קניון

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
30.1018:00יום ב' 18:0030.10
גן הבנים רוממה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
31.1009:00יום ג' 09:0031.10
קניון עזריאלי חיפה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
נובמבר 2017
05.1109:00יום א' 09:0005.11
עופר גרנד קניון

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
06.1118:00יום ב' 18:0006.11
גן הבנים רוממה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
07.1109:00יום ג' 09:0007.11
קניון עזריאלי חיפה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
12.1109:00יום א' 09:0012.11
עופר גרנד קניון

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
13.1118:00יום ב' 18:0013.11
גן הבנים רוממה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
14.1109:00יום ג' 09:0014.11
קניון עזריאלי חיפה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
19.1109:00יום א' 09:0019.11
עופר גרנד קניון

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
20.1118:00יום ב' 18:0020.11
גן הבנים רוממה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
21.1109:00יום ג' 09:0021.11
קניון עזריאלי חיפה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
26.1109:00יום א' 09:0026.11
עופר גרנד קניון

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
27.1118:00יום ב' 18:0027.11
גן הבנים רוממה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
28.1109:00יום ג' 09:0028.11
קניון עזריאלי חיפה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
דצמבר 2017
03.1209:00יום א' 09:0003.12
עופר גרנד קניון

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
04.1218:00יום ב' 18:0004.12
גן הבנים רוממה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
05.1209:00יום ג' 09:0005.12
קניון עזריאלי חיפה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
10.1209:00יום א' 09:0010.12
עופר גרנד קניון

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
11.1218:00יום ב' 18:0011.12
גן הבנים רוממה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
12.1209:00יום ג' 09:0012.12
קניון עזריאלי חיפה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
17.1209:00יום א' 09:0017.12
עופר גרנד קניון

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
18.1218:00יום ב' 18:0018.12
גן הבנים רוממה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
19.1209:00יום ג' 09:0019.12
קניון עזריאלי חיפה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
24.1209:00יום א' 09:0024.12
עופר גרנד קניון

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
25.1218:00יום ב' 18:0025.12
גן הבנים רוממה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
26.1209:00יום ג' 09:0026.12
קניון עזריאלי חיפה

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!
31.1209:00יום א' 09:0031.12
עופר גרנד קניון

הליכה מודרכת

חינם
אירוע חם!