תוצאות חיפוש: טאי צ'י

סיורים וספורט

ספטמבר 2017
27.0910:00יום ד' 10:0027.09
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
אוקטובר 2017
04.1010:00יום ד' 10:0004.10
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
10.1019:00יום ג' 19:0010.10
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
11.1010:00יום ד' 10:0011.10
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
11.1019:00יום ד' 19:0011.10
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
17.1019:00יום ג' 19:0017.10
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
18.1010:00יום ד' 10:0018.10
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
18.1019:00יום ד' 19:0018.10
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
24.1019:00יום ג' 19:0024.10
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
25.1010:00יום ד' 10:0025.10
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
25.1019:00יום ד' 19:0025.10
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
31.1019:00יום ג' 19:0031.10
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
נובמבר 2017
01.1110:00יום ד' 10:0001.11
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
01.1119:00יום ד' 19:0001.11
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
07.1119:00יום ג' 19:0007.11
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
08.1119:00יום ד' 19:0008.11
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
08.1110:00יום ד' 10:0008.11
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
14.1119:00יום ג' 19:0014.11
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
15.1110:00יום ד' 10:0015.11
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
15.1119:00יום ד' 19:0015.11
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
21.1119:00יום ג' 19:0021.11
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
22.1110:00יום ד' 10:0022.11
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
22.1119:00יום ד' 19:0022.11
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
28.1119:00יום ג' 19:0028.11
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
29.1110:00יום ד' 10:0029.11
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
29.1119:00יום ד' 19:0029.11
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
דצמבר 2017
05.1219:00יום ג' 19:0005.12
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
06.1219:00יום ד' 19:0006.12
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
06.1210:00יום ד' 10:0006.12
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
12.1219:00יום ג' 19:0012.12
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
13.1219:00יום ד' 19:0013.12
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
13.1210:00יום ד' 10:0013.12
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
19.1219:00יום ג' 19:0019.12
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
20.1219:00יום ד' 19:0020.12
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
20.1210:00יום ד' 10:0020.12
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
26.1219:00יום ג' 19:0026.12
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
27.1210:00יום ד' 10:0027.12
גן הכט - אודיטוריום

טאי צ'י

חינם
אירוע חם!
27.1219:00יום ד' 19:0027.12
בת גלים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!