תוצאות חיפוש: עיר הנוער

אומנות ותערוכות

אוקטובר 2017
29.1008:30יום א' 08:3029.10
מרכז רות

יום הזיכרון ליצחק רבין: תערוכה- אוהל זכור

אירוע חם!
29.1008:30יום א' 08:3029.10
בית יד לבנים חיפה

יום הזיכרון ליצחק רבין: תערוכה- אוהל זכור

אירוע חם!
29.1008:30יום א' 08:3029.10
עיריית חיפה בניין ראשי

יום הזיכרון ליצחק רבין: תערוכה- אוהל זכור

אירוע חם!
29.1008:30יום א' 08:3029.10
קן הנוער העובד והלומד

יום הזיכרון ליצחק רבין: תערוכה- אוהל זכור

אירוע חם!
30.1008:30יום ב' 08:3030.10
מתנס הדר ראשי

יום הזיכרון ליצחק רבין: תערוכה- אוהל זכור

אירוע חם!
30.1008:30יום ב' 08:3030.10
בית יד לבנים חיפה

יום הזיכרון ליצחק רבין: תערוכה- אוהל זכור

אירוע חם!
30.1008:30יום ב' 08:3030.10
כרמל צרפתי

יום הזיכרון ליצחק רבין: תערוכה- אוהל זכור

אירוע חם!
30.1008:30יום ב' 08:3030.10
קן הנוער העובד והלומד

יום הזיכרון ליצחק רבין: תערוכה- אוהל זכור

אירוע חם!
31.1008:30יום ג' 08:3031.10
בית יד לבנים חיפה

יום הזיכרון ליצחק רבין: תערוכה- אוהל זכור

אירוע חם!