תוצאות חיפוש: פתיחת תערוכה: עורי שפת עבר

אומנות ותערוכות

מרץ 2018
19.0316:00יום ב' 16:0019.03
המרכז לתרבות יהודית ישראלית בית מורשה ריאלי

תערוכה: עורי שפת עבר

חינם
אירוע חם!
20.0316:00יום ג' 16:0020.03
המרכז לתרבות יהודית ישראלית בית מורשה ריאלי

תערוכה: עורי שפת עבר

חינם
אירוע חם!
21.0316:00יום ד' 16:0021.03
המרכז לתרבות יהודית ישראלית בית מורשה ריאלי

תערוכה: עורי שפת עבר

חינם
אירוע חם!
22.0316:00יום ה' 16:0022.03
המרכז לתרבות יהודית ישראלית בית מורשה ריאלי

תערוכה: עורי שפת עבר

חינם
אירוע חם!
25.0316:00יום א' 16:0025.03
המרכז לתרבות יהודית ישראלית בית מורשה ריאלי

תערוכה: עורי שפת עבר

חינם
אירוע חם!
26.0316:00יום ב' 16:0026.03
המרכז לתרבות יהודית ישראלית בית מורשה ריאלי

תערוכה: עורי שפת עבר

חינם
אירוע חם!
27.0316:00יום ג' 16:0027.03
המרכז לתרבות יהודית ישראלית בית מורשה ריאלי

תערוכה: עורי שפת עבר

חינם
אירוע חם!
28.0316:00יום ד' 16:0028.03
המרכז לתרבות יהודית ישראלית בית מורשה ריאלי

תערוכה: עורי שפת עבר

חינם
אירוע חם!
29.0316:00יום ה' 16:0029.03
המרכז לתרבות יהודית ישראלית בית מורשה ריאלי

תערוכה: עורי שפת עבר

חינם
אירוע חם!