תוצאות חיפוש: תערוכה: אמנות התה

אומנות ותערוכות

יולי 2017
25.0710:00יום ג' 10:0025.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
25.0710:00יום ג' 10:0025.07
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
25.0710:00יום ג' 10:0025.07
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
26.0710:00יום ד' 10:0026.07
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
26.0710:00יום ד' 10:0026.07
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
26.0710:00יום ד' 10:0026.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
27.0716:00יום ה' 16:0027.07
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
27.0716:00יום ה' 16:0027.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
27.0710:00יום ה' 10:0027.07
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
28.0712:00יום ו' 12:0028.07
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
28.0710:00יום ו' 10:0028.07
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
28.0710:00יום ו' 10:0028.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
28.0710:00יום ו' 10:0028.07
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
29.0718:00יום ש' 18:0029.07
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
29.0710:00יום ש' 10:0029.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
29.0710:00יום ש' 10:0029.07
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
29.0710:00יום ש' 10:0029.07
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
30.0710:00יום א' 10:0030.07
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
30.0710:00יום א' 10:0030.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
30.0710:00יום א' 10:0030.07
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
30.0712:00יום א' 12:0030.07
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
31.0710:00יום ב' 10:0031.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
31.0710:00יום ב' 10:0031.07
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
31.0712:00יום ב' 12:0031.07
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
31.0710:00יום ב' 10:0031.07
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
אוגוסט 2017
01.0810:00יום ג' 10:0001.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
01.0810:00יום ג' 10:0001.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
01.0812:00יום ג' 12:0001.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
01.0810:00יום ג' 10:0001.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
02.0812:00יום ד' 12:0002.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
02.0810:00יום ד' 10:0002.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
02.0810:00יום ד' 10:0002.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
02.0810:00יום ד' 10:0002.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
03.0816:00יום ה' 16:0003.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
03.0816:00יום ה' 16:0003.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
03.0810:00יום ה' 10:0003.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
03.0812:00יום ה' 12:0003.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
04.0810:00יום ו' 10:0004.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
04.0810:00יום ו' 10:0004.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
04.0818:00יום ו' 18:0004.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
04.0810:00יום ו' 10:0004.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
05.0810:00יום ש' 10:0005.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
05.0810:00יום ש' 10:0005.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
05.0818:00יום ש' 18:0005.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
05.0810:00יום ש' 10:0005.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
06.0810:00יום א' 10:0006.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
06.0810:00יום א' 10:0006.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
06.0812:00יום א' 12:0006.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
06.0810:00יום א' 10:0006.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
07.0812:00יום ב' 12:0007.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
07.0810:00יום ב' 10:0007.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
07.0810:00יום ב' 10:0007.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
07.0810:00יום ב' 10:0007.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
08.0812:00יום ג' 12:0008.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
08.0810:00יום ג' 10:0008.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
08.0810:00יום ג' 10:0008.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
08.0810:00יום ג' 10:0008.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
09.0810:00יום ד' 10:0009.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
09.0810:00יום ד' 10:0009.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
09.0812:00יום ד' 12:0009.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
09.0810:00יום ד' 10:0009.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
10.0812:00יום ה' 12:0010.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
10.0816:00יום ה' 16:0010.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
10.0810:00יום ה' 10:0010.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
10.0816:00יום ה' 16:0010.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
11.0810:00יום ו' 10:0011.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
11.0818:00יום ו' 18:0011.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
11.0810:00יום ו' 10:0011.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
11.0810:00יום ו' 10:0011.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
12.0810:00יום ש' 10:0012.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
12.0818:00יום ש' 18:0012.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
12.0810:00יום ש' 10:0012.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
12.0810:00יום ש' 10:0012.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
13.0810:00יום א' 10:0013.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
13.0810:00יום א' 10:0013.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
13.0810:00יום א' 10:0013.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
13.0812:00יום א' 12:0013.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
14.0812:00יום ב' 12:0014.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
14.0810:00יום ב' 10:0014.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
14.0810:00יום ב' 10:0014.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
14.0810:00יום ב' 10:0014.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
15.0810:00יום ג' 10:0015.08
בית הגפן

תערוכה: מחול הרוחות العبرية تلي العربية

חינם
אירוע חם!
15.0810:00יום ג' 10:0015.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
15.0812:00יום ג' 12:0015.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
15.0810:00יום ג' 10:0015.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
16.0810:00יום ד' 10:0016.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
16.0810:00יום ד' 10:0016.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
16.0812:00יום ד' 12:0016.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
17.0812:00יום ה' 12:0017.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
17.0816:00יום ה' 16:0017.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
17.0816:00יום ה' 16:0017.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
18.0818:00יום ו' 18:0018.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
18.0810:00יום ו' 10:0018.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
18.0810:00יום ו' 10:0018.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
19.0810:00יום ש' 10:0019.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
19.0818:00יום ש' 18:0019.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
19.0810:00יום ש' 10:0019.08
מוזיאון חיפה לאמנות

אשכול תערוכות: אנונימיX סוף עידן הפרטיות

אירוע חם!
20.0810:00יום א' 10:0020.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
20.0812:00יום א' 12:0020.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
21.0812:00יום ב' 12:0021.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
21.0810:00יום ב' 10:0021.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
22.0812:00יום ג' 12:0022.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
22.0810:00יום ג' 10:0022.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
23.0812:00יום ד' 12:0023.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
23.0810:00יום ד' 10:0023.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
24.0812:00יום ה' 12:0024.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
24.0816:00יום ה' 16:0024.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
25.0810:00יום ו' 10:0025.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
25.0818:00יום ו' 18:0025.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
26.0810:00יום ש' 10:0026.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
26.0818:00יום ש' 18:0026.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
27.0810:00יום א' 10:0027.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
27.0812:00יום א' 12:0027.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
28.0810:00יום ב' 10:0028.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
28.0812:00יום ב' 12:0028.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
29.0812:00יום ג' 12:0029.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
29.0810:00יום ג' 10:0029.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
30.0812:00יום ד' 12:0030.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
30.0810:00יום ד' 10:0030.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
31.0812:00יום ה' 12:0031.08
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
31.0816:00יום ה' 16:0031.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
ספטמבר 2017
01.0918:00יום ו' 18:0001.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
01.0910:00יום ו' 10:0001.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
02.0910:00יום ש' 10:0002.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
02.0918:00יום ש' 18:0002.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
03.0912:00יום א' 12:0003.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
03.0910:00יום א' 10:0003.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
04.0910:00יום ב' 10:0004.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
04.0912:00יום ב' 12:0004.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
05.0910:00יום ג' 10:0005.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
05.0912:00יום ג' 12:0005.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
06.0910:00יום ד' 10:0006.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
06.0912:00יום ד' 12:0006.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
07.0912:00יום ה' 12:0007.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
07.0916:00יום ה' 16:0007.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
08.0918:00יום ו' 18:0008.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
08.0910:00יום ו' 10:0008.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
09.0918:00יום ש' 18:0009.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
09.0910:00יום ש' 10:0009.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
10.0910:00יום א' 10:0010.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
10.0912:00יום א' 12:0010.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
11.0912:00יום ב' 12:0011.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
11.0910:00יום ב' 10:0011.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
12.0912:00יום ג' 12:0012.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
12.0910:00יום ג' 10:0012.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
13.0912:00יום ד' 12:0013.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
13.0910:00יום ד' 10:0013.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
14.0916:00יום ה' 16:0014.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
14.0912:00יום ה' 12:0014.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
15.0910:00יום ו' 10:0015.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
15.0918:00יום ו' 18:0015.09
נולה סוקס

תערוכה: התהוות

חינם
אירוע חם!
16.0910:00יום ש' 10:0016.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
17.0910:00יום א' 10:0017.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
18.0910:00יום ב' 10:0018.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
19.0910:00יום ג' 10:0019.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
24.0910:00יום א' 10:0024.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
25.0910:00יום ב' 10:0025.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
26.0910:00יום ג' 10:0026.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
27.0910:00יום ד' 10:0027.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!
28.0916:00יום ה' 16:0028.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

אירוע חם!