תוצאות חיפוש: תערוכה: בעיקר דמויות

אומנות ותערוכות

אוגוסט 2017
17.0807:30יום ה' 07:3017.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
17.0810:00יום ה' 10:0017.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
18.0810:00יום ו' 10:0018.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
18.0807:30יום ו' 07:3018.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
19.0810:00יום ש' 10:0019.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
19.0807:30יום ש' 07:3019.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
20.0810:00יום א' 10:0020.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
20.0807:30יום א' 07:3020.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
21.0810:00יום ב' 10:0021.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
21.0807:30יום ב' 07:3021.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
22.0807:30יום ג' 07:3022.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
22.0810:00יום ג' 10:0022.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
23.0810:00יום ד' 10:0023.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
23.0807:30יום ד' 07:3023.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
24.0810:00יום ה' 10:0024.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
24.0807:30יום ה' 07:3024.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
25.0807:30יום ו' 07:3025.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
25.0810:00יום ו' 10:0025.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
26.0810:00יום ש' 10:0026.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
26.0807:30יום ש' 07:3026.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
27.0807:30יום א' 07:3027.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
27.0810:00יום א' 10:0027.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
28.0807:30יום ב' 07:3028.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
28.0810:00יום ב' 10:0028.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
29.0810:00יום ג' 10:0029.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
29.0807:30יום ג' 07:3029.08
הפינה בית קפה

תערוכה: בעיקר דמויות

חינם
אירוע חם!
30.0810:00יום ד' 10:0030.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
31.0810:00יום ה' 10:0031.08
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
ספטמבר 2017
01.0910:00יום ו' 10:0001.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
02.0910:00יום ש' 10:0002.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
03.0910:00יום א' 10:0003.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
04.0910:00יום ב' 10:0004.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
05.0910:00יום ג' 10:0005.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
06.0910:00יום ד' 10:0006.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
07.0910:00יום ה' 10:0007.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
08.0910:00יום ו' 10:0008.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
09.0910:00יום ש' 10:0009.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
10.0910:00יום א' 10:0010.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
11.0910:00יום ב' 10:0011.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
12.0910:00יום ג' 10:0012.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
13.0910:00יום ד' 10:0013.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
14.0910:00יום ה' 10:0014.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
15.0910:00יום ו' 10:0015.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
16.0910:00יום ש' 10:0016.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
17.0910:00יום א' 10:0017.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
18.0910:00יום ב' 10:0018.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
19.0910:00יום ג' 10:0019.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
24.0910:00יום א' 10:0024.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
25.0910:00יום ב' 10:0025.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
26.0910:00יום ג' 10:0026.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
27.0910:00יום ד' 10:0027.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!
28.0910:00יום ה' 10:0028.09
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

תערוכה: הנטסקה

₪35
אירוע חם!