תוצאות חיפוש: תערוכה: דפוסי יצירה

אומנות ותערוכות

יולי 2017
25.0710:00יום ג' 10:0025.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
25.0710:00יום ג' 10:0025.07
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
26.0710:00יום ד' 10:0026.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
26.0710:00יום ד' 10:0026.07
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
27.0716:00יום ה' 16:0027.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
27.0710:00יום ה' 10:0027.07
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
28.0710:00יום ו' 10:0028.07
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
28.0710:00יום ו' 10:0028.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
29.0710:00יום ש' 10:0029.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
29.0710:00יום ש' 10:0029.07
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
30.0710:00יום א' 10:0030.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
30.0710:00יום א' 10:0030.07
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
31.0710:00יום ב' 10:0031.07
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
31.0710:00יום ב' 10:0031.07
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
אוגוסט 2017
01.0810:00יום ג' 10:0001.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
01.0810:00יום ג' 10:0001.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
02.0810:00יום ד' 10:0002.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
02.0810:00יום ד' 10:0002.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
03.0816:00יום ה' 16:0003.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
03.0810:00יום ה' 10:0003.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
04.0810:00יום ו' 10:0004.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
04.0810:00יום ו' 10:0004.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
05.0810:00יום ש' 10:0005.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
05.0810:00יום ש' 10:0005.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
06.0810:00יום א' 10:0006.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
06.0810:00יום א' 10:0006.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
07.0810:00יום ב' 10:0007.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
07.0810:00יום ב' 10:0007.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
08.0810:00יום ג' 10:0008.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
08.0810:00יום ג' 10:0008.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
09.0810:00יום ד' 10:0009.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
09.0810:00יום ד' 10:0009.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
10.0816:00יום ה' 16:0010.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
10.0810:00יום ה' 10:0010.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
11.0810:00יום ו' 10:0011.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
11.0810:00יום ו' 10:0011.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
12.0810:00יום ש' 10:0012.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
12.0810:00יום ש' 10:0012.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
13.0810:00יום א' 10:0013.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
13.0810:00יום א' 10:0013.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
14.0810:00יום ב' 10:0014.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
14.0810:00יום ב' 10:0014.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
15.0810:00יום ג' 10:0015.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
15.0810:00יום ג' 10:0015.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
16.0810:00יום ד' 10:0016.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
16.0810:00יום ד' 10:0016.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
17.0810:00יום ה' 10:0017.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
17.0816:00יום ה' 16:0017.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
18.0810:00יום ו' 10:0018.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
18.0810:00יום ו' 10:0018.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
19.0810:00יום ש' 10:0019.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
19.0810:00יום ש' 10:0019.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
20.0810:00יום א' 10:0020.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
20.0810:00יום א' 10:0020.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
21.0810:00יום ב' 10:0021.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
21.0810:00יום ב' 10:0021.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
22.0810:00יום ג' 10:0022.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
22.0810:00יום ג' 10:0022.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
23.0810:00יום ד' 10:0023.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
23.0810:00יום ד' 10:0023.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
24.0810:00יום ה' 10:0024.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
24.0816:00יום ה' 16:0024.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
25.0810:00יום ו' 10:0025.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
25.0810:00יום ו' 10:0025.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
26.0810:00יום ש' 10:0026.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
26.0810:00יום ש' 10:0026.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
27.0810:00יום א' 10:0027.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
27.0810:00יום א' 10:0027.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
28.0810:00יום ב' 10:0028.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
28.0810:00יום ב' 10:0028.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
29.0810:00יום ג' 10:0029.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
29.0810:00יום ג' 10:0029.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
30.0810:00יום ד' 10:0030.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
30.0810:00יום ד' 10:0030.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
31.0816:00יום ה' 16:0031.08
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
31.0810:00יום ה' 10:0031.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
ספטמבר 2017
01.0910:00יום ו' 10:0001.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
01.0910:00יום ו' 10:0001.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
02.0910:00יום ש' 10:0002.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
02.0910:00יום ש' 10:0002.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
03.0910:00יום א' 10:0003.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
03.0910:00יום א' 10:0003.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
04.0910:00יום ב' 10:0004.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
04.0910:00יום ב' 10:0004.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
05.0910:00יום ג' 10:0005.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
05.0910:00יום ג' 10:0005.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
06.0910:00יום ד' 10:0006.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
06.0910:00יום ד' 10:0006.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
07.0910:00יום ה' 10:0007.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
07.0916:00יום ה' 16:0007.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
08.0910:00יום ו' 10:0008.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
08.0910:00יום ו' 10:0008.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
09.0910:00יום ש' 10:0009.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
09.0910:00יום ש' 10:0009.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
10.0910:00יום א' 10:0010.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
10.0910:00יום א' 10:0010.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
11.0910:00יום ב' 10:0011.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
11.0910:00יום ב' 10:0011.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
12.0910:00יום ג' 10:0012.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
12.0910:00יום ג' 10:0012.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
13.0910:00יום ד' 10:0013.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
13.0910:00יום ד' 10:0013.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
14.0910:00יום ה' 10:0014.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
14.0916:00יום ה' 16:0014.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
15.0910:00יום ו' 10:0015.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
15.0910:00יום ו' 10:0015.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
16.0910:00יום ש' 10:0016.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
16.0910:00יום ש' 10:0016.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
17.0910:00יום א' 10:0017.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
17.0910:00יום א' 10:0017.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
18.0910:00יום ב' 10:0018.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
18.0910:00יום ב' 10:0018.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
19.0910:00יום ג' 10:0019.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
19.0910:00יום ג' 10:0019.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
24.0910:00יום א' 10:0024.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
24.0910:00יום א' 10:0024.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
25.0910:00יום ב' 10:0025.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
25.0910:00יום ב' 10:0025.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
26.0910:00יום ג' 10:0026.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
26.0910:00יום ג' 10:0026.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
27.0910:00יום ד' 10:0027.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
27.0910:00יום ד' 10:0027.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
28.0916:00יום ה' 16:0028.09
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

אירוע חם!
28.0910:00יום ה' 10:0028.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
אוקטובר 2017
01.1010:00יום א' 10:0001.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
02.1010:00יום ב' 10:0002.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
03.1010:00יום ג' 10:0003.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
15.1010:00יום א' 10:0015.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
16.1010:00יום ב' 10:0016.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
17.1010:00יום ג' 10:0017.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
18.1010:00יום ד' 10:0018.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
19.1010:00יום ה' 10:0019.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
20.1010:00יום ו' 10:0020.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
21.1010:00יום ש' 10:0021.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
22.1010:00יום א' 10:0022.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
23.1010:00יום ב' 10:0023.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
24.1010:00יום ג' 10:0024.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
25.1010:00יום ד' 10:0025.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
26.1010:00יום ה' 10:0026.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
27.1010:00יום ו' 10:0027.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
28.1010:00יום ש' 10:0028.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
29.1010:00יום א' 10:0029.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
30.1010:00יום ב' 10:0030.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
31.1010:00יום ג' 10:0031.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
נובמבר 2017
01.1110:00יום ד' 10:0001.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
02.1110:00יום ה' 10:0002.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
03.1110:00יום ו' 10:0003.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
04.1110:00יום ש' 10:0004.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
05.1110:00יום א' 10:0005.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
06.1110:00יום ב' 10:0006.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
07.1110:00יום ג' 10:0007.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
08.1110:00יום ד' 10:0008.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
09.1110:00יום ה' 10:0009.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
10.1110:00יום ו' 10:0010.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
11.1110:00יום ש' 10:0011.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
12.1110:00יום א' 10:0012.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
13.1110:00יום ב' 10:0013.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
14.1110:00יום ג' 10:0014.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
15.1110:00יום ד' 10:0015.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
16.1110:00יום ה' 10:0016.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
17.1110:00יום ו' 10:0017.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
18.1110:00יום ש' 10:0018.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
19.1110:00יום א' 10:0019.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
20.1110:00יום ב' 10:0020.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
21.1110:00יום ג' 10:0021.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
22.1110:00יום ד' 10:0022.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
23.1110:00יום ה' 10:0023.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
24.1110:00יום ו' 10:0024.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
25.1110:00יום ש' 10:0025.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
26.1110:00יום א' 10:0026.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
27.1110:00יום ב' 10:0027.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
28.1110:00יום ג' 10:0028.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
29.1110:00יום ד' 10:0029.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
30.1110:00יום ה' 10:0030.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
דצמבר 2017
01.1210:00יום ו' 10:0001.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
02.1210:00יום ש' 10:0002.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
03.1210:00יום א' 10:0003.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
04.1210:00יום ב' 10:0004.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
05.1210:00יום ג' 10:0005.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
06.1210:00יום ד' 10:0006.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
07.1210:00יום ה' 10:0007.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
08.1210:00יום ו' 10:0008.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
09.1210:00יום ש' 10:0009.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
10.1210:00יום א' 10:0010.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
11.1210:00יום ב' 10:0011.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
12.1210:00יום ג' 10:0012.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
13.1210:00יום ד' 10:0013.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
14.1210:00יום ה' 10:0014.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
15.1210:00יום ו' 10:0015.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
16.1210:00יום ש' 10:0016.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
17.1210:00יום א' 10:0017.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
18.1210:00יום ב' 10:0018.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
19.1210:00יום ג' 10:0019.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
20.1210:00יום ד' 10:0020.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
21.1210:00יום ה' 10:0021.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
22.1210:00יום ו' 10:0022.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
23.1210:00יום ש' 10:0023.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
24.1210:00יום א' 10:0024.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
25.1210:00יום ב' 10:0025.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!
26.1210:00יום ג' 10:0026.12
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: דפוסי יצירה

חינם
אירוע חם!