תוצאות חיפוש: תערוכה: מה יש לך בצלחת?

אומנות ותערוכות

דצמבר 2017
17.1210:00יום א' 10:0017.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
18.1210:00יום ב' 10:0018.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
19.1210:00יום ג' 10:0019.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
20.1210:00יום ד' 10:0020.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
21.1210:00יום ה' 10:0021.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
22.1210:00יום ו' 10:0022.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
24.1210:00יום א' 10:0024.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
25.1210:00יום ב' 10:0025.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
26.1210:00יום ג' 10:0026.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
27.1210:00יום ד' 10:0027.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
28.1210:00יום ה' 10:0028.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
29.1210:00יום ו' 10:0029.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
31.1210:00יום א' 10:0031.12
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
ינואר 20182018
01.0110:00יום ב' 10:0001.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
02.0110:00יום ג' 10:0002.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
03.0110:00יום ד' 10:0003.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
04.0110:00יום ה' 10:0004.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
05.0110:00יום ו' 10:0005.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
07.0110:00יום א' 10:0007.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
08.0110:00יום ב' 10:0008.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
09.0110:00יום ג' 10:0009.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
10.0110:00יום ד' 10:0010.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
11.0110:00יום ה' 10:0011.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
12.0110:00יום ו' 10:0012.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
14.0110:00יום א' 10:0014.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!
15.0110:00יום ב' 10:0015.01
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: מה יש לך בצלחת?

חינם
אירוע חם!