תוצאות חיפוש: תערוכה: עבודות מקור

אומנות ותערוכות

מרץ 2018
25.0310:00יום א' 10:0025.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
25.0310:00יום א' 10:0025.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
26.0310:00יום ב' 10:0026.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
26.0310:00יום ב' 10:0026.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
27.0310:00יום ג' 10:0027.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
27.0310:00יום ג' 10:0027.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
28.0310:00יום ד' 10:0028.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
28.0310:00יום ד' 10:0028.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
29.0316:00יום ה' 16:0029.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
29.0316:00יום ה' 16:0029.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
30.0316:00יום ו' 16:0030.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
30.0316:00יום ו' 16:0030.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
31.0310:00יום ש' 10:0031.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
31.0310:00יום ש' 10:0031.03
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
אפריל 2018
01.0410:00יום א' 10:0001.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
01.0410:00יום א' 10:0001.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
02.0410:00יום ב' 10:0002.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
02.0410:00יום ב' 10:0002.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
03.0410:00יום ג' 10:0003.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
03.0410:00יום ג' 10:0003.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
04.0410:00יום ד' 10:0004.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
04.0410:00יום ד' 10:0004.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
05.0416:00יום ה' 16:0005.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
05.0416:00יום ה' 16:0005.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
06.0410:00יום ו' 10:0006.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
06.0410:00יום ו' 10:0006.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
07.0410:00יום ש' 10:0007.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
07.0410:00יום ש' 10:0007.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
08.0410:00יום א' 10:0008.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
08.0410:00יום א' 10:0008.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
09.0410:00יום ב' 10:0009.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
09.0410:00יום ב' 10:0009.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
10.0410:00יום ג' 10:0010.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
10.0410:00יום ג' 10:0010.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
11.0410:00יום ד' 10:0011.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
11.0410:00יום ד' 10:0011.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
12.0416:00יום ה' 16:0012.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
12.0416:00יום ה' 16:0012.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
13.0410:00יום ו' 10:0013.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
13.0410:00יום ו' 10:0013.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
14.0410:00יום ש' 10:0014.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
14.0410:00יום ש' 10:0014.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
15.0410:00יום א' 10:0015.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
15.0410:00יום א' 10:0015.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
16.0410:00יום ב' 10:0016.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!
16.0410:00יום ב' 10:0016.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
17.0410:00יום ג' 10:0017.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: מזכרות היומיום

₪35
אירוע חם!
17.0410:00יום ג' 10:0017.04
מוזיאון העיר חיפה

תערוכה: בחזרה לפלאות

₪35
אירוע חם!