תוצאות חיפוש: תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אומנות ותערוכות

ינואר 2018
18.0116:00יום ה' 16:0018.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
19.0110:00יום ו' 10:0019.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
20.0110:00יום ש' 10:0020.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
21.0110:00יום א' 10:0021.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
22.0110:00יום ב' 10:0022.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
23.0110:00יום ג' 10:0023.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
24.0110:00יום ד' 10:0024.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
25.0116:00יום ה' 16:0025.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
26.0110:00יום ו' 10:0026.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
27.0110:00יום ש' 10:0027.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
28.0110:00יום א' 10:0028.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
29.0110:00יום ב' 10:0029.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
30.0110:00יום ג' 10:0030.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
31.0110:00יום ד' 10:0031.01
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
פברואר 2018
01.0216:00יום ה' 16:0001.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
02.0210:00יום ו' 10:0002.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
03.0210:00יום ש' 10:0003.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
04.0210:00יום א' 10:0004.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
05.0210:00יום ב' 10:0005.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
06.0210:00יום ג' 10:0006.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
07.0210:00יום ד' 10:0007.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
08.0216:00יום ה' 16:0008.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
09.0210:00יום ו' 10:0009.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
10.0210:00יום ש' 10:0010.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
11.0210:00יום א' 10:0011.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
12.0210:00יום ב' 10:0012.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
13.0210:00יום ג' 10:0013.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
14.0210:00יום ד' 10:0014.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
15.0216:00יום ה' 16:0015.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
16.0210:00יום ו' 10:0016.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
17.0210:00יום ש' 10:0017.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
18.0210:00יום א' 10:0018.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
19.0210:00יום ב' 10:0019.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
20.0210:00יום ג' 10:0020.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
21.0210:00יום ד' 10:0021.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
22.0216:00יום ה' 16:0022.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
23.0210:00יום ו' 10:0023.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
24.0210:00יום ש' 10:0024.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
25.0210:00יום א' 10:0025.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
26.0210:00יום ב' 10:0026.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
27.0210:00יום ג' 10:0027.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
28.0210:00יום ד' 10:0028.02
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
מרץ 2018
01.0316:00יום ה' 16:0001.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
02.0310:00יום ו' 10:0002.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
03.0310:00יום ש' 10:0003.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
04.0310:00יום א' 10:0004.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
05.0310:00יום ב' 10:0005.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
06.0310:00יום ג' 10:0006.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
07.0310:00יום ד' 10:0007.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
08.0316:00יום ה' 16:0008.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
09.0310:00יום ו' 10:0009.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
10.0310:00יום ש' 10:0010.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
11.0310:00יום א' 10:0011.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
12.0310:00יום ב' 10:0012.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
13.0310:00יום ג' 10:0013.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
14.0310:00יום ד' 10:0014.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
15.0316:00יום ה' 16:0015.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
16.0310:00יום ו' 10:0016.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
17.0310:00יום ש' 10:0017.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
18.0310:00יום א' 10:0018.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
19.0310:00יום ב' 10:0019.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
20.0310:00יום ג' 10:0020.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
21.0310:00יום ד' 10:0021.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
22.0316:00יום ה' 16:0022.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
23.0310:00יום ו' 10:0023.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
24.0310:00יום ש' 10:0024.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
25.0310:00יום א' 10:0025.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
26.0310:00יום ב' 10:0026.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
27.0310:00יום ג' 10:0027.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
28.0310:00יום ד' 10:0028.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
29.0316:00יום ה' 16:0029.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
30.0310:00יום ו' 10:0030.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
31.0310:00יום ש' 10:0031.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!