תוצאות חיפוש: תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אומנות ותערוכות

מרץ 2018
23.0310:00יום ו' 10:0023.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
24.0310:00יום ש' 10:0024.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
25.0310:00יום א' 10:0025.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
26.0310:00יום ב' 10:0026.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
27.0310:00יום ג' 10:0027.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
28.0310:00יום ד' 10:0028.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
29.0316:00יום ה' 16:0029.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
30.0310:00יום ו' 10:0030.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
31.0310:00יום ש' 10:0031.03
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
אפריל 2018
01.0410:00יום א' 10:0001.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
02.0410:00יום ב' 10:0002.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
03.0410:00יום ג' 10:0003.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
04.0410:00יום ד' 10:0004.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
05.0410:00יום ה' 10:0005.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
06.0410:00יום ו' 10:0006.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
07.0410:00יום ש' 10:0007.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
08.0410:00יום א' 10:0008.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
09.0410:00יום ב' 10:0009.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
10.0410:00יום ג' 10:0010.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
11.0410:00יום ד' 10:0011.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
12.0410:00יום ה' 10:0012.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
13.0410:00יום ו' 10:0013.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
14.0410:00יום ש' 10:0014.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
15.0410:00יום א' 10:0015.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
16.0410:00יום ב' 10:0016.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!
17.0410:00יום ג' 10:0017.04
המוזיאון הימי הלאומי

תערוכות קבע במוזיאון הימי לאומי

אירוע חם!