תוצאות חיפוש: תערוכת ההעפלה וחיל הים

אומנות ותערוכות

אוגוסט 2018
14.0810:00יום ג' 10:0014.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
15.0810:00יום ד' 10:0015.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
16.0810:00יום ה' 10:0016.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
19.0810:00יום א' 10:0019.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
20.0810:00יום ב' 10:0020.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
21.0810:00יום ג' 10:0021.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
22.0810:00יום ד' 10:0022.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
23.0810:00יום ה' 10:0023.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
26.0810:00יום א' 10:0026.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
27.0810:00יום ב' 10:0027.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
28.0810:00יום ג' 10:0028.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
29.0810:00יום ד' 10:0029.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
30.0810:00יום ה' 10:0030.08
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
ספטמבר 2018
02.0910:00יום א' 10:0002.09
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
03.0910:00יום ב' 10:0003.09
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
04.0910:00יום ג' 10:0004.09
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
05.0910:00יום ד' 10:0005.09
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
06.0910:00יום ה' 10:0006.09
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!
09.0910:00יום א' 10:0009.09
מוזיאון ההעפלה וחיל הים

תערוכת ההעפלה וחיל הים

15 ₪
אירוע חם!