תוצאות חיפוש: "תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה "

תרבות Online

מרץ 2020
30.0300:00יום ב' 00:0030.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
30.0300:00יום ב' 00:0030.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
30.0300:00יום ב' 00:0030.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
30.0300:00יום ב' 00:0030.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
30.0300:00יום ב' 00:0030.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
30.0300:00יום ב' 00:0030.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
30.0300:00יום ב' 00:0030.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
30.0300:00יום ב' 00:0030.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
31.0300:00יום ג' 00:0031.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
31.0300:00יום ג' 00:0031.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
31.0300:00יום ג' 00:0031.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
31.0300:00יום ג' 00:0031.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
31.0300:00יום ג' 00:0031.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
31.0300:00יום ג' 00:0031.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
31.0300:00יום ג' 00:0031.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
31.0300:00יום ג' 00:0031.03
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
אפריל 2020
01.0400:00יום ד' 00:0001.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
01.0400:00יום ד' 00:0001.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
01.0400:00יום ד' 00:0001.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
01.0400:00יום ד' 00:0001.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
01.0400:00יום ד' 00:0001.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
01.0400:00יום ד' 00:0001.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
01.0400:00יום ד' 00:0001.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
01.0400:00יום ד' 00:0001.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
02.0400:00יום ה' 00:0002.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
02.0400:00יום ה' 00:0002.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
02.0400:00יום ה' 00:0002.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
02.0400:00יום ה' 00:0002.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
02.0400:00יום ה' 00:0002.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
02.0400:00יום ה' 00:0002.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
02.0400:00יום ה' 00:0002.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
02.0400:00יום ה' 00:0002.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
03.0400:00יום ו' 00:0003.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
03.0400:00יום ו' 00:0003.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
03.0400:00יום ו' 00:0003.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
03.0400:00יום ו' 00:0003.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
03.0400:00יום ו' 00:0003.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
03.0400:00יום ו' 00:0003.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
03.0400:00יום ו' 00:0003.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
03.0400:00יום ו' 00:0003.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
04.0400:00יום ש' 00:0004.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
04.0400:00יום ש' 00:0004.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
04.0400:00יום ש' 00:0004.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
04.0400:00יום ש' 00:0004.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
04.0400:00יום ש' 00:0004.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
04.0400:00יום ש' 00:0004.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
04.0400:00יום ש' 00:0004.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
04.0400:00יום ש' 00:0004.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
05.0400:00יום א' 00:0005.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
05.0400:00יום א' 00:0005.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
05.0400:00יום א' 00:0005.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
05.0400:00יום א' 00:0005.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
05.0400:00יום א' 00:0005.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
05.0400:00יום א' 00:0005.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
05.0400:00יום א' 00:0005.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
05.0400:00יום א' 00:0005.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
06.0400:00יום ב' 00:0006.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
06.0400:00יום ב' 00:0006.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
06.0400:00יום ב' 00:0006.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
06.0400:00יום ב' 00:0006.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
06.0400:00יום ב' 00:0006.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
06.0400:00יום ב' 00:0006.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
06.0400:00יום ב' 00:0006.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
06.0400:00יום ב' 00:0006.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
07.0400:00יום ג' 00:0007.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
07.0400:00יום ג' 00:0007.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
07.0400:00יום ג' 00:0007.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
07.0400:00יום ג' 00:0007.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
07.0400:00יום ג' 00:0007.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
07.0400:00יום ג' 00:0007.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
07.0400:00יום ג' 00:0007.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
07.0400:00יום ג' 00:0007.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
08.0400:00יום ד' 00:0008.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
08.0400:00יום ד' 00:0008.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
08.0400:00יום ד' 00:0008.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
08.0400:00יום ד' 00:0008.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
08.0400:00יום ד' 00:0008.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
08.0400:00יום ד' 00:0008.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
08.0400:00יום ד' 00:0008.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
08.0400:00יום ד' 00:0008.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
09.0400:00יום ה' 00:0009.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
09.0400:00יום ה' 00:0009.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
09.0400:00יום ה' 00:0009.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
09.0400:00יום ה' 00:0009.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
09.0400:00יום ה' 00:0009.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
09.0400:00יום ה' 00:0009.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
09.0400:00יום ה' 00:0009.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
09.0400:00יום ה' 00:0009.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
10.0400:00יום ו' 00:0010.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!
10.0400:00יום ו' 00:0010.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
10.0400:00יום ו' 00:0010.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – החיים יפים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
10.0400:00יום ו' 00:0010.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
10.0400:00יום ו' 00:0010.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
10.0400:00יום ו' 00:0010.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – למצוא את השמחה בתוכנו

חינם
אירוע חם!
10.0400:00יום ו' 00:0010.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – התזמורת הסימפונית

חינם
אירוע חם!
10.0400:00יום ו' 00:0010.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
11.0400:00יום ש' 00:0011.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – מחווה למשורר יוסי גמזו

חינם
אירוע חם!
11.0400:00יום ש' 00:0011.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – נגיף הקורונה

חינם
אירוע חם!
11.0400:00יום ש' 00:0011.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שרים עם יוסי זייפרט

חינם
אירוע חם!
11.0400:00יום ש' 00:0011.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה -מהודו עד מזרח אירופה

חינם
אירוע חם!
11.0400:00יום ש' 00:0011.04
online

תרבות אונליין: הרצאות ומוזיקה – שירי ארץ ישראל

חינם
אירוע חם!