תוצאות חיפוש: טאי צ'י וציקונג רפואי

סיורים וספורט

אוקטובר 2018
17.1018:30יום ד' 18:3017.10
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
21.1018:30יום א' 18:3021.10
חוף נאות קריית חיים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
22.1018:30יום ב' 18:3022.10
רכבל חיפה תחתון

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
24.1018:30יום ד' 18:3024.10
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
28.1018:30יום א' 18:3028.10
חוף נאות קריית חיים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
29.1018:30יום ב' 18:3029.10
רכבל חיפה תחתון

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
31.1018:30יום ד' 18:3031.10
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
נובמבר 2018
04.1118:30יום א' 18:3004.11
חוף נאות קריית חיים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
05.1118:30יום ב' 18:3005.11
הבאר קריות

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
07.1118:30יום ד' 18:3007.11
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
11.1118:30יום א' 18:3011.11
חוף נאות קריית חיים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
12.1118:30יום ב' 18:3012.11
רכבל חיפה תחתון

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
14.1118:30יום ד' 18:3014.11
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
18.1118:30יום א' 18:3018.11
חוף נאות קריית חיים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
19.1118:30יום ב' 18:3019.11
רכבל חיפה תחתון

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
21.1118:30יום ד' 18:3021.11
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
25.1118:30יום א' 18:3025.11
חוף נאות קריית חיים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
26.1118:30יום ב' 18:3026.11
רכבל חיפה תחתון

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
28.1118:30יום ד' 18:3028.11
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
דצמבר 2018
02.1218:30יום א' 18:3002.12
חוף נאות קריית חיים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
03.1218:30יום ב' 18:3003.12
הבאר קריות

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
05.1218:30יום ד' 18:3005.12
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
09.1218:30יום א' 18:3009.12
חוף נאות קריית חיים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
10.1218:30יום ב' 18:3010.12
רכבל חיפה תחתון

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
12.1218:30יום ד' 18:3012.12
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
16.1218:30יום א' 18:3016.12
חוף נאות קריית חיים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
17.1218:30יום ב' 18:3017.12
רכבל חיפה תחתון

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
19.1218:30יום ד' 18:3019.12
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
23.1218:30יום א' 18:3023.12
חוף נאות קריית חיים

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
24.1218:30יום ב' 18:3024.12
רכבל חיפה תחתון

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!
26.1218:30יום ד' 18:3026.12
חוף דדו

טאי צ'י וציקונג רפואי

חינם
אירוע חם!