תוצאות חיפוש: מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

הרצאות

אפריל 2019
22.0420:30יום ב' 20:3022.04
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
24.0420:30יום ד' 20:3024.04
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
29.0420:30יום ב' 20:3029.04
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
מאי 2019
01.0520:30יום ד' 20:3001.05
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
06.0520:30יום ב' 20:3006.05
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
08.0520:30יום ד' 20:3008.05
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
13.0520:30יום ב' 20:3013.05
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
15.0520:30יום ד' 20:3015.05
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
20.0520:30יום ב' 20:3020.05
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
22.0520:30יום ד' 20:3022.05
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
27.0520:30יום ב' 20:3027.05
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!