תוצאות חיפוש: מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

הרצאות

יולי 2019
22.0720:30יום ב' 20:3022.07
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
24.0720:30יום ד' 20:3024.07
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
29.0720:30יום ב' 20:3029.07
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
31.0720:30יום ד' 20:3031.07
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
אוגוסט 2019
05.0820:30יום ב' 20:3005.08
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
07.0820:30יום ד' 20:3007.08
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
12.0820:30יום ב' 20:3012.08
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
14.0820:30יום ד' 20:3014.08
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
19.0820:30יום ב' 20:3019.08
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
21.0820:30יום ד' 20:3021.08
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
26.0820:30יום ב' 20:3026.08
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
28.0820:30יום ד' 20:3028.08
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
ספטמבר 2019
02.0920:30יום ב' 20:3002.09
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
04.0920:30יום ד' 20:3004.09
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
09.0920:30יום ב' 20:3009.09
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
11.0920:30יום ד' 20:3011.09
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
16.0920:30יום ב' 20:3016.09
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
18.0920:30יום ד' 20:3018.09
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
23.0920:30יום ב' 20:3023.09
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
25.0920:30יום ד' 20:3025.09
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
30.0920:30יום ב' 20:3030.09
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!