תוצאות חיפוש: מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

הרצאות

ינואר 2020
29.0120:30יום ד' 20:3029.01
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
פברואר 2020
03.0220:30יום ב' 20:3003.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
05.0220:30יום ד' 20:3005.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
10.0220:30יום ב' 20:3010.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
12.0220:30יום ד' 20:3012.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
17.0220:30יום ב' 20:3017.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
19.0220:30יום ד' 20:3019.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
24.0220:30יום ב' 20:3024.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
26.0220:30יום ד' 20:3026.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!