תוצאות חיפוש: מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

הרצאות

נובמבר 2019
18.1120:30יום ב' 20:3018.11
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
20.1120:30יום ד' 20:3020.11
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
25.1120:30יום ב' 20:3025.11
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
27.1120:30יום ד' 20:3027.11
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
דצמבר 2019
02.1220:30יום ב' 20:3002.12
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
04.1220:30יום ד' 20:3004.12
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
09.1220:30יום ב' 20:3009.12
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
11.1220:30יום ד' 20:3011.12
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
16.1220:30יום ב' 20:3016.12
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
18.1220:30יום ד' 20:3018.12
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
23.1220:30יום ב' 20:3023.12
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
25.1220:30יום ד' 20:3025.12
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
30.1220:30יום ב' 20:3030.12
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
ינואר 20202020
01.0120:30יום ד' 20:3001.01
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
06.0120:30יום ב' 20:3006.01
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
08.0120:30יום ד' 20:3008.01
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
13.0120:30יום ב' 20:3013.01
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
15.0120:30יום ד' 20:3015.01
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
20.0120:30יום ב' 20:3020.01
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
22.0120:30יום ד' 20:3022.01
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
27.0120:30יום ב' 20:3027.01
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
29.0120:30יום ד' 20:3029.01
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
פברואר 2020
03.0220:30יום ב' 20:3003.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
05.0220:30יום ד' 20:3005.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
10.0220:30יום ב' 20:3010.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
12.0220:30יום ד' 20:3012.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
17.0220:30יום ב' 20:3017.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
19.0220:30יום ד' 20:3019.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
24.0220:30יום ב' 20:3024.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!
26.0220:30יום ד' 20:3026.02
מסדה 12

מפגש ושיח: בין שמיים לארץ

חינם
אירוע חם!