תוצאות חיפוש: משחקייה ופעילות לגיל הרך

ילדים

דצמבר 2018
16.1216:30יום א' 16:3016.12
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
18.1216:30יום ג' 16:3018.12
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
20.1216:30יום ה' 16:3020.12
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
23.1216:30יום א' 16:3023.12
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
25.1216:30יום ג' 16:3025.12
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
27.1216:30יום ה' 16:3027.12
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
30.1216:30יום א' 16:3030.12
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
ינואר 20192019
01.0116:30יום ג' 16:3001.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
03.0116:30יום ה' 16:3003.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
06.0116:30יום א' 16:3006.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
08.0116:30יום ג' 16:3008.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
10.0116:30יום ה' 16:3010.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
13.0116:30יום א' 16:3013.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
15.0116:30יום ג' 16:3015.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
17.0116:30יום ה' 16:3017.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
20.0116:30יום א' 16:3020.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
22.0116:30יום ג' 16:3022.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
24.0116:30יום ה' 16:3024.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
27.0116:30יום א' 16:3027.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
29.0116:30יום ג' 16:3029.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
31.0116:30יום ה' 16:3031.01
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
פברואר 2019
03.0216:30יום א' 16:3003.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
05.0216:30יום ג' 16:3005.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
07.0216:30יום ה' 16:3007.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
10.0216:30יום א' 16:3010.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
12.0216:30יום ג' 16:3012.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
14.0216:30יום ה' 16:3014.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
17.0216:30יום א' 16:3017.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
19.0216:30יום ג' 16:3019.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
21.0216:30יום ה' 16:3021.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
24.0216:30יום א' 16:3024.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
26.0216:30יום ג' 16:3026.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
28.0216:30יום ה' 16:3028.02
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
מרץ 2019
03.0316:30יום א' 16:3003.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
05.0316:30יום ג' 16:3005.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
07.0316:30יום ה' 16:3007.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
10.0316:30יום א' 16:3010.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
12.0316:30יום ג' 16:3012.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
14.0316:30יום ה' 16:3014.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
17.0316:30יום א' 16:3017.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
19.0316:30יום ג' 16:3019.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
21.0316:30יום ה' 16:3021.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
24.0316:30יום א' 16:3024.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
26.0316:30יום ג' 16:3026.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
28.0316:30יום ה' 16:3028.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!
31.0316:30יום א' 16:3031.03
מרכז לילך לגיל הרך

משחקייה ופעילות לגיל הרך

אירוע חם!