תוצאות חיפוש: פורים במדעטק מבוא לדרקונים

מופעים

מרץ 2020
09.0313:30יום ב' 13:3009.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
09.0315:30יום ב' 15:3009.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
09.0314:30יום ב' 14:3009.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
09.0312:30יום ב' 12:3009.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
09.0311:30יום ב' 11:3009.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
10.0315:30יום ג' 15:3010.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
10.0311:30יום ג' 11:3010.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
10.0312:30יום ג' 12:3010.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
10.0313:30יום ג' 13:3010.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
10.0314:30יום ג' 14:3010.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
11.0314:30יום ד' 14:3011.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
11.0315:30יום ד' 15:3011.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
11.0312:30יום ד' 12:3011.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
11.0311:30יום ד' 11:3011.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!
11.0313:30יום ד' 13:3011.03
מדעטק המוזיאון הלאומי למדע

פורים במדעטק: מבוא לדרקונים

65/89
אירוע חם!