תוצאות חיפוש: תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

אומנות ותערוכות

נובמבר 2019
14.1117:00יום ה' 17:0014.11
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

פתיחת תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
17.1110:00יום א' 10:0017.11
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
18.1110:00יום ב' 10:0018.11
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
19.1110:00יום ג' 10:0019.11
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
20.1110:00יום ד' 10:0020.11
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
21.1110:00יום ה' 10:0021.11
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
24.1110:00יום א' 10:0024.11
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
25.1110:00יום ב' 10:0025.11
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
26.1110:00יום ג' 10:0026.11
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
27.1110:00יום ד' 10:0027.11
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
28.1110:00יום ה' 10:0028.11
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
דצמבר 2019
01.1210:00יום א' 10:0001.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
02.1210:00יום ב' 10:0002.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
03.1210:00יום ג' 10:0003.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
04.1210:00יום ד' 10:0004.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
05.1210:00יום ה' 10:0005.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
08.1210:00יום א' 10:0008.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
09.1210:00יום ב' 10:0009.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
10.1210:00יום ג' 10:0010.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
11.1210:00יום ד' 10:0011.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
12.1210:00יום ה' 10:0012.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
15.1210:00יום א' 10:0015.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
16.1210:00יום ב' 10:0016.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
17.1210:00יום ג' 10:0017.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
18.1210:00יום ד' 10:0018.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
19.1210:00יום ה' 10:0019.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
22.1210:00יום א' 10:0022.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
23.1210:00יום ב' 10:0023.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
24.1210:00יום ג' 10:0024.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
25.1210:00יום ד' 10:0025.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
26.1210:00יום ה' 10:0026.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
29.1210:00יום א' 10:0029.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
30.1210:00יום ב' 10:0030.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!
31.1210:00יום ג' 10:0031.12
פירמידה - משכן לאמנות עכשווית

תערוכה: טנדם | חיפה-ברמן

חינם
אירוע חם!