תוצאות חיפוש: תערוכה: מוזיאון השואה

אומנות ותערוכות

ספטמבר 2019
23.0908:30יום ב' 08:3023.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
23.0910:00יום ב' 10:0023.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
24.0910:00יום ג' 10:0024.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
24.0908:30יום ג' 08:3024.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
25.0910:00יום ד' 10:0025.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
25.0908:30יום ד' 08:3025.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
26.0910:00יום ה' 10:0026.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
26.0908:30יום ה' 08:3026.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
27.0910:00יום ו' 10:0027.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
28.0910:00יום ש' 10:0028.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
29.0910:00יום א' 10:0029.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
30.0910:00יום ב' 10:0030.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
אוקטובר 2019
01.1010:00יום ג' 10:0001.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
01.1008:30יום ג' 08:3001.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
02.1008:30יום ד' 08:3002.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
02.1010:00יום ד' 10:0002.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
03.1008:30יום ה' 08:3003.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
03.1010:00יום ה' 10:0003.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
04.1010:00יום ו' 10:0004.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
05.1010:00יום ש' 10:0005.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
06.1010:00יום א' 10:0006.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
06.1008:30יום א' 08:3006.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
07.1010:00יום ב' 10:0007.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
07.1008:30יום ב' 08:3007.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
08.1010:00יום ג' 10:0008.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
10.1008:30יום ה' 08:3010.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
10.1010:00יום ה' 10:0010.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
11.1010:00יום ו' 10:0011.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
12.1010:00יום ש' 10:0012.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
13.1010:00יום א' 10:0013.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
14.1010:00יום ב' 10:0014.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
15.1010:00יום ג' 10:0015.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
15.1008:30יום ג' 08:3015.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
16.1010:00יום ד' 10:0016.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
16.1008:30יום ד' 08:3016.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
17.1008:30יום ה' 08:3017.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
17.1010:00יום ה' 10:0017.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
18.1010:00יום ו' 10:0018.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
19.1010:00יום ש' 10:0019.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
20.1010:00יום א' 10:0020.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
20.1008:30יום א' 08:3020.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
21.1010:00יום ב' 10:0021.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
22.1008:30יום ג' 08:3022.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
22.1010:00יום ג' 10:0022.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
23.1010:00יום ד' 10:0023.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
23.1008:30יום ד' 08:3023.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
24.1010:00יום ה' 10:0024.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
24.1008:30יום ה' 08:3024.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
25.1010:00יום ו' 10:0025.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
26.1010:00יום ש' 10:0026.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
27.1010:00יום א' 10:0027.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
28.1010:00יום ב' 10:0028.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
29.1010:00יום ג' 10:0029.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
30.1010:00יום ד' 10:0030.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
31.1010:00יום ה' 10:0031.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
נובמבר 2019
01.1110:00יום ו' 10:0001.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
02.1110:00יום ש' 10:0002.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
03.1110:00יום א' 10:0003.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
04.1110:00יום ב' 10:0004.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
05.1110:00יום ג' 10:0005.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
06.1110:00יום ד' 10:0006.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
07.1110:00יום ה' 10:0007.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
08.1110:00יום ו' 10:0008.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
09.1110:00יום ש' 10:0009.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
10.1110:00יום א' 10:0010.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
11.1110:00יום ב' 10:0011.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
12.1110:00יום ג' 10:0012.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
13.1110:00יום ד' 10:0013.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
14.1110:00יום ה' 10:0014.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
15.1110:00יום ו' 10:0015.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
16.1110:00יום ש' 10:0016.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!