תוצאות חיפוש: תערוכה: מוזיאון השואה

אומנות ותערוכות

אוגוסט 2019
23.0810:00יום ו' 10:0023.08
משכן לאומנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
24.0810:00יום ש' 10:0024.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
25.0810:00יום א' 10:0025.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
25.0808:30יום א' 08:3025.08
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
26.0810:00יום ב' 10:0026.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
26.0808:30יום ב' 08:3026.08
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
27.0810:00יום ג' 10:0027.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
27.0808:30יום ג' 08:3027.08
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
28.0808:30יום ד' 08:3028.08
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
28.0810:00יום ד' 10:0028.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
29.0808:30יום ה' 08:3029.08
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
29.0810:00יום ה' 10:0029.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
30.0810:00יום ו' 10:0030.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
31.0810:00יום ש' 10:0031.08
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
ספטמבר 2019
01.0908:30יום א' 08:3001.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
01.0910:00יום א' 10:0001.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
02.0908:30יום ב' 08:3002.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
02.0910:00יום ב' 10:0002.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
03.0908:30יום ג' 08:3003.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
03.0910:00יום ג' 10:0003.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
04.0908:30יום ד' 08:3004.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
04.0910:00יום ד' 10:0004.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
05.0908:30יום ה' 08:3005.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
05.0910:00יום ה' 10:0005.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
06.0910:00יום ו' 10:0006.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
07.0910:00יום ש' 10:0007.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
08.0910:00יום א' 10:0008.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
08.0908:30יום א' 08:3008.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
09.0910:00יום ב' 10:0009.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
09.0908:30יום ב' 08:3009.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
10.0910:00יום ג' 10:0010.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
10.0908:30יום ג' 08:3010.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
11.0908:30יום ד' 08:3011.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
11.0910:00יום ד' 10:0011.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
12.0908:30יום ה' 08:3012.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
12.0910:00יום ה' 10:0012.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
13.0910:00יום ו' 10:0013.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
14.0910:00יום ש' 10:0014.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
15.0908:30יום א' 08:3015.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
15.0910:00יום א' 10:0015.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
16.0910:00יום ב' 10:0016.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
16.0908:30יום ב' 08:3016.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
17.0908:30יום ג' 08:3017.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
17.0910:00יום ג' 10:0017.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
18.0908:30יום ד' 08:3018.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
18.0910:00יום ד' 10:0018.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
19.0910:00יום ה' 10:0019.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
19.0908:30יום ה' 08:3019.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
20.0910:00יום ו' 10:0020.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
21.0910:00יום ש' 10:0021.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
22.0910:00יום א' 10:0022.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
22.0908:30יום א' 08:3022.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
23.0910:00יום ב' 10:0023.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
23.0908:30יום ב' 08:3023.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
24.0910:00יום ג' 10:0024.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
24.0908:30יום ג' 08:3024.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
25.0910:00יום ד' 10:0025.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
25.0908:30יום ד' 08:3025.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
26.0910:00יום ה' 10:0026.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
26.0908:30יום ה' 08:3026.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
27.0910:00יום ו' 10:0027.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
28.0910:00יום ש' 10:0028.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
29.0910:00יום א' 10:0029.09
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
29.0908:30יום א' 08:3029.09
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
אוקטובר 2019
01.1008:30יום ג' 08:3001.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
01.1010:00יום ג' 10:0001.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
02.1010:00יום ד' 10:0002.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
02.1008:30יום ד' 08:3002.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
03.1010:00יום ה' 10:0003.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
03.1008:30יום ה' 08:3003.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
04.1010:00יום ו' 10:0004.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
05.1010:00יום ש' 10:0005.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
06.1008:30יום א' 08:3006.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
06.1010:00יום א' 10:0006.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
07.1008:30יום ב' 08:3007.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
07.1010:00יום ב' 10:0007.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
10.1010:00יום ה' 10:0010.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
10.1008:30יום ה' 08:3010.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
11.1010:00יום ו' 10:0011.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
12.1010:00יום ש' 10:0012.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
13.1008:30יום א' 08:3013.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
13.1010:00יום א' 10:0013.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
14.1008:30יום ב' 08:3014.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
14.1010:00יום ב' 10:0014.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
15.1008:30יום ג' 08:3015.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
15.1010:00יום ג' 10:0015.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
16.1008:30יום ד' 08:3016.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
16.1010:00יום ד' 10:0016.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
17.1008:30יום ה' 08:3017.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
17.1010:00יום ה' 10:0017.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
18.1010:00יום ו' 10:0018.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
19.1010:00יום ש' 10:0019.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
20.1008:30יום א' 08:3020.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
20.1010:00יום א' 10:0020.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
21.1008:30יום ב' 08:3021.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
21.1010:00יום ב' 10:0021.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
22.1008:30יום ג' 08:3022.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
22.1010:00יום ג' 10:0022.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
23.1008:30יום ד' 08:3023.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
23.1010:00יום ד' 10:0023.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
24.1010:00יום ה' 10:0024.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
24.1008:30יום ה' 08:3024.10
עמותת יד עזר לחבר

תערוכה: מוזיאון השואה

חינם
אירוע חם!
25.1010:00יום ו' 10:0025.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
26.1010:00יום ש' 10:0026.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
27.1010:00יום א' 10:0027.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
28.1010:00יום ב' 10:0028.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
29.1010:00יום ג' 10:0029.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
30.1010:00יום ד' 10:0030.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
31.1010:00יום ה' 10:0031.10
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
נובמבר 2019
01.1110:00יום ו' 10:0001.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
02.1110:00יום ש' 10:0002.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
03.1110:00יום א' 10:0003.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
04.1110:00יום ב' 10:0004.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
05.1110:00יום ג' 10:0005.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
06.1110:00יום ד' 10:0006.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
07.1110:00יום ה' 10:0007.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
08.1110:00יום ו' 10:0008.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
09.1110:00יום ש' 10:0009.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
10.1110:00יום א' 10:0010.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
11.1110:00יום ב' 10:0011.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
12.1110:00יום ג' 10:0012.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
13.1110:00יום ד' 10:0013.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
14.1110:00יום ה' 10:0014.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
15.1110:00יום ו' 10:0015.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!
16.1110:00יום ש' 10:0016.11
מוזיאון הכט אוניברסיטת חיפה

תערוכה: ניצולי השואה האחרונים בשווייץ

חינם
אירוע חם!