תוצאות חיפוש: תערוכה: קטן הוא יפה

אומנות ותערוכות

אוקטובר 2018
22.1010:00יום ב' 10:0022.10
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
23.1010:00יום ג' 10:0023.10
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
24.1010:00יום ד' 10:0024.10
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
25.1010:00יום ה' 10:0025.10
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
26.1010:00יום ו' 10:0026.10
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
28.1010:00יום א' 10:0028.10
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
29.1010:00יום ב' 10:0029.10
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
30.1010:00יום ג' 10:0030.10
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
31.1010:00יום ד' 10:0031.10
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
נובמבר 2018
01.1110:00יום ה' 10:0001.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
02.1110:00יום ו' 10:0002.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
04.1110:00יום א' 10:0004.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
05.1110:00יום ב' 10:0005.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
06.1110:00יום ג' 10:0006.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
07.1110:00יום ד' 10:0007.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
08.1110:00יום ה' 10:0008.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
09.1110:00יום ו' 10:0009.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
11.1110:00יום א' 10:0011.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
12.1110:00יום ב' 10:0012.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
13.1110:00יום ג' 10:0013.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
14.1110:00יום ד' 10:0014.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
15.1110:00יום ה' 10:0015.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!
16.1110:00יום ו' 10:0016.11
המרכז האקדמי ויצו

תערוכה: Reflecting Art

חינם
אירוע חם!