תוצאות חיפוש: תערוכה מדרגות

אומנות ותערוכות

פברואר 2020
17.0214:00יום ב' 14:0017.02
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
18.0214:00יום ג' 14:0018.02
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
19.0214:00יום ד' 14:0019.02
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
20.0214:00יום ה' 14:0020.02
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
23.0214:00יום א' 14:0023.02
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
24.0214:00יום ב' 14:0024.02
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
25.0214:00יום ג' 14:0025.02
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
26.0214:00יום ד' 14:0026.02
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
27.0214:00יום ה' 14:0027.02
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
מרץ 2020
01.0314:00יום א' 14:0001.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
02.0314:00יום ב' 14:0002.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
03.0314:00יום ג' 14:0003.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
04.0314:00יום ד' 14:0004.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
05.0314:00יום ה' 14:0005.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
08.0314:00יום א' 14:0008.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
09.0314:00יום ב' 14:0009.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
10.0314:00יום ג' 14:0010.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
11.0314:00יום ד' 14:0011.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
12.0314:00יום ה' 14:0012.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
15.0314:00יום א' 14:0015.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
16.0314:00יום ב' 14:0016.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
17.0314:00יום ג' 14:0017.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
18.0314:00יום ד' 14:0018.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
19.0314:00יום ה' 14:0019.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
22.0314:00יום א' 14:0022.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
23.0314:00יום ב' 14:0023.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
24.0314:00יום ג' 14:0024.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
25.0314:00יום ד' 14:0025.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
26.0314:00יום ה' 14:0026.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
29.0314:00יום א' 14:0029.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
30.0314:00יום ב' 14:0030.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
31.0314:00יום ג' 14:0031.03
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
אפריל 2020
01.0414:00יום ד' 14:0001.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
02.0414:00יום ה' 14:0002.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
05.0414:00יום א' 14:0005.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
06.0414:00יום ב' 14:0006.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
07.0414:00יום ג' 14:0007.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
08.0414:00יום ד' 14:0008.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
09.0414:00יום ה' 14:0009.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
12.0414:00יום א' 14:0012.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
13.0414:00יום ב' 14:0013.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
14.0414:00יום ג' 14:0014.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
15.0414:00יום ד' 14:0015.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
16.0414:00יום ה' 14:0016.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
19.0414:00יום א' 14:0019.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
20.0414:00יום ב' 14:0020.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
21.0414:00יום ג' 14:0021.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
22.0414:00יום ד' 14:0022.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
23.0414:00יום ה' 14:0023.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
26.0414:00יום א' 14:0026.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
27.0414:00יום ב' 14:0027.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
28.0414:00יום ג' 14:0028.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
29.0414:00יום ד' 14:0029.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
30.0414:00יום ה' 14:0030.04
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
מאי 2020
03.0514:00יום א' 14:0003.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
04.0514:00יום ב' 14:0004.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
05.0514:00יום ג' 14:0005.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
06.0514:00יום ד' 14:0006.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
07.0514:00יום ה' 14:0007.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
10.0514:00יום א' 14:0010.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
11.0514:00יום ב' 14:0011.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
12.0514:00יום ג' 14:0012.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
13.0514:00יום ד' 14:0013.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
14.0514:00יום ה' 14:0014.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
17.0514:00יום א' 14:0017.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
18.0514:00יום ב' 14:0018.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
19.0514:00יום ג' 14:0019.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
20.0514:00יום ד' 14:0020.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
21.0514:00יום ה' 14:0021.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
24.0514:00יום א' 14:0024.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
25.0514:00יום ב' 14:0025.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
26.0514:00יום ג' 14:0026.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
27.0514:00יום ד' 14:0027.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
28.0514:00יום ה' 14:0028.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
31.0514:00יום א' 14:0031.05
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
יוני 2020
01.0614:00יום ב' 14:0001.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
02.0614:00יום ג' 14:0002.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
03.0614:00יום ד' 14:0003.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
04.0614:00יום ה' 14:0004.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
07.0614:00יום א' 14:0007.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
08.0614:00יום ב' 14:0008.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
09.0614:00יום ג' 14:0009.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
10.0614:00יום ד' 14:0010.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
11.0614:00יום ה' 14:0011.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
14.0614:00יום א' 14:0014.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
15.0614:00יום ב' 14:0015.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
16.0614:00יום ג' 14:0016.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
17.0614:00יום ד' 14:0017.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
18.0614:00יום ה' 14:0018.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
21.0614:00יום א' 14:0021.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
22.0614:00יום ב' 14:0022.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
23.0614:00יום ג' 14:0023.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
24.0614:00יום ד' 14:0024.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
25.0614:00יום ה' 14:0025.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
28.0614:00יום א' 14:0028.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
29.0614:00יום ב' 14:0029.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
30.0614:00יום ג' 14:0030.06
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
יולי 2020
01.0714:00יום ד' 14:0001.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
02.0714:00יום ה' 14:0002.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
05.0714:00יום א' 14:0005.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
06.0714:00יום ב' 14:0006.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
07.0714:00יום ג' 14:0007.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
08.0714:00יום ד' 14:0008.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
09.0714:00יום ה' 14:0009.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
12.0714:00יום א' 14:0012.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
13.0714:00יום ב' 14:0013.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
14.0714:00יום ג' 14:0014.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
15.0714:00יום ד' 14:0015.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
16.0714:00יום ה' 14:0016.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
19.0714:00יום א' 14:0019.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
20.0714:00יום ב' 14:0020.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
21.0714:00יום ג' 14:0021.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
22.0714:00יום ד' 14:0022.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
23.0714:00יום ה' 14:0023.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
26.0714:00יום א' 14:0026.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
27.0714:00יום ב' 14:0027.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
28.0714:00יום ג' 14:0028.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
29.0714:00יום ד' 14:0029.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
30.0714:00יום ה' 14:0030.07
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
אוגוסט 2020
02.0814:00יום א' 14:0002.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
03.0814:00יום ב' 14:0003.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
04.0814:00יום ג' 14:0004.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
05.0814:00יום ד' 14:0005.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
06.0814:00יום ה' 14:0006.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
09.0814:00יום א' 14:0009.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
10.0814:00יום ב' 14:0010.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
11.0814:00יום ג' 14:0011.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
12.0814:00יום ד' 14:0012.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
13.0814:00יום ה' 14:0013.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
16.0814:00יום א' 14:0016.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
17.0814:00יום ב' 14:0017.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
18.0814:00יום ג' 14:0018.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
19.0814:00יום ד' 14:0019.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
20.0814:00יום ה' 14:0020.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
23.0814:00יום א' 14:0023.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
24.0814:00יום ב' 14:0024.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
25.0814:00יום ג' 14:0025.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
26.0814:00יום ד' 14:0026.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
27.0814:00יום ה' 14:0027.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
30.0814:00יום א' 14:0030.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
31.0814:00יום ב' 14:0031.08
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
ספטמבר 2020
01.0914:00יום ג' 14:0001.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
02.0914:00יום ד' 14:0002.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
03.0914:00יום ה' 14:0003.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
06.0914:00יום א' 14:0006.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
07.0914:00יום ב' 14:0007.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
08.0914:00יום ג' 14:0008.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
09.0914:00יום ד' 14:0009.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
10.0914:00יום ה' 14:0010.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
13.0914:00יום א' 14:0013.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
14.0914:00יום ב' 14:0014.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
15.0914:00יום ג' 14:0015.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
16.0914:00יום ד' 14:0016.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
17.0914:00יום ה' 14:0017.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
20.0914:00יום א' 14:0020.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
21.0914:00יום ב' 14:0021.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
22.0914:00יום ג' 14:0022.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
23.0914:00יום ד' 14:0023.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
24.0914:00יום ה' 14:0024.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
27.0914:00יום א' 14:0027.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
28.0914:00יום ב' 14:0028.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
29.0914:00יום ג' 14:0029.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
30.0914:00יום ד' 14:0030.09
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
אוקטובר 2020
01.1014:00יום ה' 14:0001.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
04.1014:00יום א' 14:0004.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
05.1014:00יום ב' 14:0005.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
06.1014:00יום ג' 14:0006.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
07.1014:00יום ד' 14:0007.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
08.1014:00יום ה' 14:0008.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
11.1014:00יום א' 14:0011.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
12.1014:00יום ב' 14:0012.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
13.1014:00יום ג' 14:0013.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
14.1014:00יום ד' 14:0014.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
15.1014:00יום ה' 14:0015.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
18.1014:00יום א' 14:0018.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
19.1014:00יום ב' 14:0019.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
20.1014:00יום ג' 14:0020.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
21.1014:00יום ד' 14:0021.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
22.1014:00יום ה' 14:0022.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
25.1014:00יום א' 14:0025.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
26.1014:00יום ב' 14:0026.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
27.1014:00יום ג' 14:0027.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
28.1014:00יום ד' 14:0028.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!
29.1014:00יום ה' 14:0029.10
ספריית בית הגפן

תערוכה: מדרגות

חינם
אירוע חם!