תוצאות חיפוש: תערוכה מטרו ארט

אומנות ותערוכות

פברואר 2020
17.0208:00יום ב' 08:0017.02
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
18.0208:00יום ג' 08:0018.02
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
19.0208:00יום ד' 08:0019.02
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
20.0208:00יום ה' 08:0020.02
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
21.0208:00יום ו' 08:0021.02
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
23.0208:00יום א' 08:0023.02
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
24.0208:00יום ב' 08:0024.02
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
25.0208:00יום ג' 08:0025.02
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
26.0208:00יום ד' 08:0026.02
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
27.0208:00יום ה' 08:0027.02
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
28.0208:00יום ו' 08:0028.02
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
מרץ 2020
01.0308:00יום א' 08:0001.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
02.0308:00יום ב' 08:0002.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
03.0308:00יום ג' 08:0003.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
04.0308:00יום ד' 08:0004.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
05.0308:00יום ה' 08:0005.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
06.0308:00יום ו' 08:0006.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
08.0308:00יום א' 08:0008.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
09.0308:00יום ב' 08:0009.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
10.0308:00יום ג' 08:0010.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
11.0308:00יום ד' 08:0011.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
12.0308:00יום ה' 08:0012.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
13.0308:00יום ו' 08:0013.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
15.0308:00יום א' 08:0015.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
16.0308:00יום ב' 08:0016.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
17.0308:00יום ג' 08:0017.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
18.0308:00יום ד' 08:0018.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
19.0308:00יום ה' 08:0019.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
20.0308:00יום ו' 08:0020.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
22.0308:00יום א' 08:0022.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
23.0308:00יום ב' 08:0023.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
24.0308:00יום ג' 08:0024.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
25.0308:00יום ד' 08:0025.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
26.0308:00יום ה' 08:0026.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
27.0308:00יום ו' 08:0027.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
29.0308:00יום א' 08:0029.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
30.0308:00יום ב' 08:0030.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
31.0308:00יום ג' 08:0031.03
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
אפריל 2020
01.0408:00יום ד' 08:0001.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
02.0408:00יום ה' 08:0002.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
03.0408:00יום ו' 08:0003.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
05.0408:00יום א' 08:0005.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
06.0408:00יום ב' 08:0006.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
07.0408:00יום ג' 08:0007.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
08.0408:00יום ד' 08:0008.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
09.0408:00יום ה' 08:0009.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
10.0408:00יום ו' 08:0010.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
12.0408:00יום א' 08:0012.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
13.0408:00יום ב' 08:0013.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
14.0408:00יום ג' 08:0014.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
15.0408:00יום ד' 08:0015.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
16.0408:00יום ה' 08:0016.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
17.0408:00יום ו' 08:0017.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
19.0408:00יום א' 08:0019.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
20.0408:00יום ב' 08:0020.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
21.0408:00יום ג' 08:0021.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
22.0408:00יום ד' 08:0022.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
23.0408:00יום ה' 08:0023.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
24.0408:00יום ו' 08:0024.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
26.0408:00יום א' 08:0026.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
27.0408:00יום ב' 08:0027.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
28.0408:00יום ג' 08:0028.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
29.0408:00יום ד' 08:0029.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
30.0408:00יום ה' 08:0030.04
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
מאי 2020
01.0508:00יום ו' 08:0001.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
03.0508:00יום א' 08:0003.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
04.0508:00יום ב' 08:0004.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
05.0508:00יום ג' 08:0005.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
06.0508:00יום ד' 08:0006.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
07.0508:00יום ה' 08:0007.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
08.0508:00יום ו' 08:0008.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
10.0508:00יום א' 08:0010.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
11.0508:00יום ב' 08:0011.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
12.0508:00יום ג' 08:0012.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
13.0508:00יום ד' 08:0013.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
14.0508:00יום ה' 08:0014.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
15.0508:00יום ו' 08:0015.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
17.0508:00יום א' 08:0017.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
18.0508:00יום ב' 08:0018.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
19.0508:00יום ג' 08:0019.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
20.0508:00יום ד' 08:0020.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
21.0508:00יום ה' 08:0021.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
22.0508:00יום ו' 08:0022.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
24.0508:00יום א' 08:0024.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
25.0508:00יום ב' 08:0025.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
26.0508:00יום ג' 08:0026.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
27.0508:00יום ד' 08:0027.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
28.0508:00יום ה' 08:0028.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
29.0508:00יום ו' 08:0029.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
31.0508:00יום א' 08:0031.05
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
יוני 2020
01.0608:00יום ב' 08:0001.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
02.0608:00יום ג' 08:0002.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
03.0608:00יום ד' 08:0003.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
04.0608:00יום ה' 08:0004.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
05.0608:00יום ו' 08:0005.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
07.0608:00יום א' 08:0007.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
08.0608:00יום ב' 08:0008.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
09.0608:00יום ג' 08:0009.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
10.0608:00יום ד' 08:0010.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
11.0608:00יום ה' 08:0011.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
12.0608:00יום ו' 08:0012.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
14.0608:00יום א' 08:0014.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
15.0608:00יום ב' 08:0015.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
16.0608:00יום ג' 08:0016.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
17.0608:00יום ד' 08:0017.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
18.0608:00יום ה' 08:0018.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
19.0608:00יום ו' 08:0019.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
21.0608:00יום א' 08:0021.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
22.0608:00יום ב' 08:0022.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
23.0608:00יום ג' 08:0023.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
24.0608:00יום ד' 08:0024.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
25.0608:00יום ה' 08:0025.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
26.0608:00יום ו' 08:0026.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
28.0608:00יום א' 08:0028.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
29.0608:00יום ב' 08:0029.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
30.0608:00יום ג' 08:0030.06
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
יולי 2020
01.0708:00יום ד' 08:0001.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
02.0708:00יום ה' 08:0002.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
03.0708:00יום ו' 08:0003.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
05.0708:00יום א' 08:0005.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
06.0708:00יום ב' 08:0006.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
07.0708:00יום ג' 08:0007.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
08.0708:00יום ד' 08:0008.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
09.0708:00יום ה' 08:0009.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
10.0708:00יום ו' 08:0010.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
12.0708:00יום א' 08:0012.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
13.0708:00יום ב' 08:0013.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
14.0708:00יום ג' 08:0014.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
15.0708:00יום ד' 08:0015.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
16.0708:00יום ה' 08:0016.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
17.0708:00יום ו' 08:0017.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
19.0708:00יום א' 08:0019.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
20.0708:00יום ב' 08:0020.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
21.0708:00יום ג' 08:0021.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
22.0708:00יום ד' 08:0022.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
23.0708:00יום ה' 08:0023.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
24.0708:00יום ו' 08:0024.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
26.0708:00יום א' 08:0026.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
27.0708:00יום ב' 08:0027.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
28.0708:00יום ג' 08:0028.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
29.0708:00יום ד' 08:0029.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
30.0708:00יום ה' 08:0030.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
31.0708:00יום ו' 08:0031.07
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
אוגוסט 2020
02.0808:00יום א' 08:0002.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
03.0808:00יום ב' 08:0003.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
04.0808:00יום ג' 08:0004.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
05.0808:00יום ד' 08:0005.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
06.0808:00יום ה' 08:0006.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
07.0808:00יום ו' 08:0007.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
09.0808:00יום א' 08:0009.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
10.0808:00יום ב' 08:0010.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
11.0808:00יום ג' 08:0011.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
12.0808:00יום ד' 08:0012.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
13.0808:00יום ה' 08:0013.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
14.0808:00יום ו' 08:0014.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
16.0808:00יום א' 08:0016.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
17.0808:00יום ב' 08:0017.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
18.0808:00יום ג' 08:0018.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
19.0808:00יום ד' 08:0019.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
20.0808:00יום ה' 08:0020.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
21.0808:00יום ו' 08:0021.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
23.0808:00יום א' 08:0023.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
24.0808:00יום ב' 08:0024.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
25.0808:00יום ג' 08:0025.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
26.0808:00יום ד' 08:0026.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
27.0808:00יום ה' 08:0027.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
28.0808:00יום ו' 08:0028.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
30.0808:00יום א' 08:0030.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!
31.0808:00יום ב' 08:0031.08
תחנת גן האם - כרמלית חיפה

תערוכה: מטרו ארט

חינם
אירוע חם!