Loading Events

« All Events

אומנות ותערוכות

תערוכה: 1948

14.0410:00יום א' 10:0014.04

שתף:
מוזיאון העיר חיפה
שד' בן גוריון 11 כולם יש חניה גישה לנכים 1-599-50-22-11 לפרטים נוספים / כרטיסים אירועים ב-עבאס, המושבה הגרמנית

תערוכה: 1948

מוזיאון העיר חיפה בתערוכה- 1948

התערוכה מתמקדת בשנה גורלית ומכריעה בהיסטוריה של העיר והארץ. התערוכה מצביעה על נקודות המבט השונות של תושבי הארץ לגבי שנה מכוננת ומעצבת זו בזיכרון, בהיסטוריה ובתרבות.

פתיחת התערוכה: שבת, 01.12.18, 20:00
נעילת התערוכה: 28.4.19
הדרכה בתערוכה: שבת, 19.1.19, בשעה 11:00 בשפה הרוסית

אוצר ואוצרת: ד"ר מאג'ד ח'מרה ועינבר דרור לקס

התערוכה "1948" משקפת מגוון התייחסויות להיסטוריה מורכבת ומרובדת. היא מייצגת את הניסיון לייצר בחללי המוזיאון זירת ייצוג דינמית של מפגשים והתנגשויות בין זהויות וזיכרונות של
שנה מכרעת בעברה של העיר והארץ. מארג הנושאים העולה מן החומרים המוצגים בתערוכה
ניתן לפרימה לחוטים רבים, אשר כל אחד מהם מוליך לכיוון רעיוני אחר. המוצגים אינם יוצרים הבניה של תהליכים כרונולוגיים אלא עוסקים בהיבטים שונים של המלחמה ותוצאותיה. באופן זה התערוכה מבקשת לאתגר את הצופה, יהיה אשר יהיה, עם עמדותיו שלו ולעודד אותו לבחון
מחדש את הנושאים שעולים ממנה.

אמנים משתתפים:
ראידה אדון / ג'פרא אבו זולוף/ פריד אבו שקרה/ נפתלי בזם/ דוראר בכרי/ אליהו אריק בוקובזה
/עידו בק/ חמודי ג׳נאם/ מיכאל חלאק/ עיסאם דראושה/ אורלי הומל/ נחום זולטוב/ ז'אק.

פרטים נוספים בקישור המצורף.

קצת על המקום:

מוזיאון העיר פועל משנת 2000
המוזיאון משמש כמעבדה ניסיונית הדנה בשאלות עקרוניות העוסקות במארג האנושי של העיר ובגבול שבין הפרטי לבין ציבורי. כדי לעורר שיח פעיל בחברה, המוזיאון מקדיש חלק נכבד מפעילותו לפרויקטים העוסקים בהיסטוריה, בעירוניות, בזהות, ברב-לאומיות ובבין-תרבותיות.

שעות הפעילות של המוזיאון
ימים א' – ד' 16:00-10:00
יום ה' 19:00-16:00
יום ו' 13:00-10:00
יום שבת 15:00-10:00